Saukkosten sukuseuran toimintakertomus vuosilta 1998-2001

Vuosikokous 1998

Edellinen sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Parikkalan Lohkokivellä 4.7.1998. Kokous valitsi sukuseuran sukuneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Brita Lambergin Lohkokiven sukuhaarasta. Uusi sukuneuvosto kokoontui perustavaan järjestäytymiskokoukseen Lohkokiven kamarissa. Rahastonhoitajaksi valittiin Eeva Saukkonen Lohkokiven sukuhaarasta, varapuheenjohtajaksi Mikko Saukkonen Pohjanpirtin sukuhaarasta ja sihteeriksi Liisa Kalliokoski Lepokiven sukuhaarasta. Muut sukuneuvoston jäsenet ovat Heikki Siitonen ja Hannele Siitonen Ridan sukuhaarasta, Janne Saukkonen Pohjanpirtin sukuhaarasta, Irja Jakomäki Jääskeläisten sukuhaarasta, Leena Merimaa ja Katri Vehviläinen Lohkokiven sukuhaarasta.

Lähiajan hankkeena vuosikokous päätti käynnistää sukuseuran Internet-kotisivujen suunnittelun.

Vuosi 1999

Uusi sukuneuvosto kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa 16.1.1999 Espoossa puheenjohtaja Brita Lambergin luona. Internet-työryhmä oli aloittanut työnsä reippaasti ja sen tuloksia esiteltiin kokouksessa. Päätettiin järjestää "minisukukokous" kesäristeilyn muodossa Suomenlahdella Helsingin edustalla.

Puheenjohtaja ja sihteeri järjestivät jäsenkirjeiden postittamisen ja suunnittelivat kesäristeilyn, joka toteutettiin 3.7.1999.

Sukuseuran kokous M/S Victorialla 3.7.1999

Läsnä oli noin 30 sukuseuran jäsentä. Sää oli suosiollinen ja risteily sujui leppoisan yhdessäolon merkeissä. Kokouksessa esiteltiin sukuseuran kotisivujen tilanne. Päätettiin ryhtyä keräämään jäsenmaksua kotisivujen ylläpitokustannusten peittämiseksi. Edelleen päätettiin viettää sukuseuran 55-vuotisjuhlaa Parikkalassa vuoden 2000 kesällä.

Sukuseuran sukuneuvosto kokoontui vuoden 1999 aikana kolme kertaa. Sen lisäksi sukuneuvoston jäsenistä koostuvat pientyöryhmät pitivät useita kokouksia vuoden aikana.

Vuosi 2000

Sukuneuvosto kokoontui vuoden 2000 aikana kolme kertaa, ja neuvoston jäsenistä koostuvat erilaiset pienryhmät noin 10 kertaa (sukujuhlasuunnittelu ja kotisivujen kehittäminen).

Sukujuhla Parikkalassa 22.7.2000

Sukujuhlaan osallistui noin 70 sukulaista tilaisuudesta riippuen. Sukujuhla oli kaksipäiväinen ja se alkoi lauantaina Lomahovilla juhlaosuudella klo 17.00. Juhlan jälkeen oli ruokailu ja sitten tanssit oman sukulaisorkesterin tahdittamana. Sunnun-taina oli ohjelmassa vaihtoehtoisina osallistuminen jumalanpalvelukseen tai luontopolulle.

Lomahovilla tapahtuneen ruokailun ja kotisivujen esittelytilaisuuden jälkeen siirryttiin Ristimäen kartanoon jossa tutustuttiin puutarhaan opastetuilla kierroksilla, laulettiin yhdessä ja nautittiin kahvipöydän antimista. Onnistunut sukujuhla päättyi Karjalaisten lauluun noin klo 17.00.

Vuosi 2001

Sukuneuvosto on kevään 2001 aikana kokoontunut kolme kertaa. Tärkeimpinä asioina oli Internet-kotisivujen edelleenkehittäminen ja uuden sukuluettelon laatiminen. Kotisivuasiaa esiteltiin erikseen järjestetyssä "Netti-kahvilassa" 4.3.2001 Ravintola Ilveksessä. Paikalla oli noin 15 asiasta kiinnostunutta sukulaista. Upea kevättalven sää verotti varmasti kävijöitä.

Sukuneuvosto suunnitteli sukukokousta kevään aikana ja se päätettiin pitää sääntöjen edellyttämällä tavalla Parikkalassa. Tällä kertaa Ristimäessä 30.6.2001. Kokouksen asioiden lisäksi päätettiin pitää laulajaiset, jakaa kirjoituskilpailun palkinnot ja esitellä kotisivuja. Lisäksi saamme jälleen nauttia Ristimäen Sanna-emännän upeasta kahvipöydän antimista.


Näistä tapahtumista kirjoitti

Helsingissä 15. Kesäkuuta 2001
Liisa Kalliokoski ja Brita Lamberg

>> Takaisin