Välkommen till den svenskspråkiga hemsidan för Saukkonens Släktförening

 

Saukkonens släktförening grundades år 1945 av medlemmar i den "Saukkonen-klan", som utgått från byn Joukio i Parikkala. Avsikten med släktföreningen är att utreda släktens historia men också att återuppliva släktforskningen och intresset för släkten. I år har släktföreningen beslutat att inrätta en egen hemsida på internet. Resultaten av arbetet är denna webbsida vars mål är att öka kunskapen om släktföreningen, medverka till ökad kännedomen mellan släktingar och uppdatera information och kunskap om Saukkonens släktförening. Största delen av texterna finns endast på finska, men resume´er kommer att göras på olika språk, också svenska. Under tiden skulle det vara mycket välkommet att få feedback från våra svenskspråkiga användare. Alla ideer, önskemål, egna historier, dikter, sånger eller resept, som har med släktföreningen att göra, emottages med största glädje och tacksamhet. Bidragen kan skickas via e-post till webmastern janne(at)saukkonen.org.

Med vänlig hälsning,

Brita Lamberg

Ny: gästbok

>> Tillbaka till den Finska sidorna