Sepon runo

Sepolle, Saukkosten sukuseuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja kunniapuheenjohtajalle:
(Esitettiin Saukkosten sukuseuran sukuskokouksessa 18)

Ol´ Saukkosten kunnailla mäntypuu.
Nyt logomme tunnus siit´ hahmottuu.
Logotarrat kirjeitä koristaa,
sukuyhteyttä näin ne vahvistaa.

No mistähän tarroja ostaa saa?
Voit kysyä vaan puheenjohtajaa.
Hän on ahkera suvun toimissa,
eikä aikaile toimeenpanoissa.

On seuralla paljon jäseniä,
mutt´ johtajaa ilman ei selviä.
On meillä onneksi Seppomme tää,
ken asiat hoitaa ja viestittää.

Hän keksinyt on monta ideaa,
miten suvun tietoja tallentaa.
Hän on kyselyitä lähettänyt.
Niistä tiedot aina päivittänyt.

Meill´ Seppo on laatinut sukupuun,
jäsenluettelon ja monen muun.
On suvusta kirjakin julkaistu,
siinä tarinaa monta kerrottu.

Nyt, Seppo, suurkiitokset Sinulle,
priimusmoottorillemme oivalle.
On työsi ollut hyvin tärkeää,
se on vaatinut aikaa ja järkeä.

Sävel: Jo Karjalan kunnailla
Sanat: Leena Merimaa ja Irja Jakomäki

>> Takaisin