Jäsenmaksutiedote

15.02.2000

Hyvä Saukkosen sukuseuran jäsen

Hyvää alkanutta uutta vuotta ja sukuvuotta

Viime kesänä sukuseura järjesti ns. minisukukokouksen risteilyn merkeissä. Risteilyn aikana pidettiin sukukokous. Kokous päätti silloin, että perustetaan Saukkosten sukuseuran Internet-kotisivut. Samalla päätettiin jäsenmaksun keräämisestä ja sukukokouksen järjestämisestä kesällä 2000.

Sukuseuran internet-sivujen perustamiseksi, aineistojen keräämiseksi ja sivujen päivittämiseksi tarvitaan varoja. Kesäisessä kokouksessa päätettiin siis myös jäsenmaksun keräämisestä. Toistaiseksi sukuseura on saanut varoja ainoastaan lahjoitusten, julkaisujen yms. myynnin kautta.

Sukuseuran sukuneuvosto päätti kokouksessaan 16.01.2000, että vuotuinen jäsenmaksu on 100 markkaa taloutta kohti, jos talouteen kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Jäsenmaksu on 50 markkaa, jos talouteen kuluu yksi varsinainen jäsen. Nuorisojäsenet, opiskelijat ja kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksusta. Kymmenen vuoden jäsenyys maksaa 400 markkaa ja sukuseuran varsinainen jäsen katsotaan ainaisjäseneksi, jos hän suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena (500 mk). Katso taulukkoa alhaalla.

Jäsenmaksunss suorittaminen ennen 30.04.2000 oikeuttaa sukuseuran jäsen-, kokous yms. kirjeiden saamiseen. Sukuluetteloa ylläpidetään toistaiseksi kaikista sukuseuraan kuuluvista. Sukuluettelo lähetetään jäsenmaksun maksaneille.

Jäsenmaksu tulee suorittaa 30.04.2000 mennessä tilillepanolomakkeella, suoraan pankkiin tai pankkiautomaatin tai internetin kautta sukuseuran pankkitilille:
Etelä-Karjalan säästöpankki 410823-49868.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneen lisäksi sukuseuran vs. sihteeri Leena Merimaa ja sukuseuran rahaston hoitaja Eeva Saukkonen.

Hyvää keväänjatkoa ja näkemisiin Parikkalassa kesällä 22.-23.07.2000

Brita Lamberg
Sukuneuvoston puheenjohtaja

Taulukko jäsenmaksua varten
Jäsenmaksu suoritettu yhdeksi vuodeksi 1 henkilö
FIM 50
Jäsenmaksu suoritettu yhdeksi vuodeksi 1 talous/perhe
FIM 100
Jäsenmaksu suoritettu kymmeneksi vuodeksi 1 henkilö
FIM 400
Jäsenmaksu suoritettu ainaisesti 1 henkilö
FIM 500
Nuorisojäsen alle 18 v./ ns. kotona asuva  
FIM 0
Kunniajäsen  
FIM 0
Opiskelija  
FIM 0

>> Takaisin