Vuonna 1998 suoritetun kyselyn tulokset

 

Sukukokouskutsun yhteydessä tehtiin kysely sukuseuran jäsenille sukuseuran toiminnasta.

Vastausten mukaan neljä suosituinta toimintamuotoa ovat: Sukututkimusten jatkaminen, Laulajaisten tapaiset tilaisuudet, kesäretkeilyt, ja internet-sivujen toimittaminen.

Kommentteja vastauksissa:
- Oma lehti ja internet-sivut olisi tosi upeaa. Löytyisikö siihen tekijöitä suvun nuorissa (PSS) Jokakesäinen tapaaminen suvun juurilla Parikkalassa olisi hyvä idea (PSS).
- Joka kolmas vuosi tai harvemmin "isompi" ohjelma retken ja näyttelyjen kera täydentäisi hyvin sukuseuran toimintaa (PSS).
- Nuoret mukaan (PSS).
- Suvun "taiteelliset kyvyt" suunnitelkaa sukuseuralle oma vaakuna (PSS).
- Taide- ja käsityönäyttelyn voisi järjestää joskus "laulajaisten" yhteyteen, jolloin se olisi vain suvulle tarkoitettu (IJ).
- Olisiko syytä nuorisolta kysyä, millaiset tapahtumat heitä kiinnostavat (IJ).
- Sukulehden teko on varsin paljon aikaa ja vaivaa viepää. Kannatan sentakia internet-sivuja (IJ).
- Internet-sivuista ulkomailla asuvat saisivat helposti tietoja suvusta (SG).
- Kesäretkeilyjen tulisi olla mahdollisimman toiminnallisia, jotta sukulaiset tutustuisivat toisiinsa (esim Buffe´-ruokailu). Tulisi perustaa tiimi miettimään ideoita (BL).
- Parikkala historian pyörteissä - näyttely - luentoja jne (BL)
- Sukututkimusten jatkamisesta "workshop" (BL)
- Yhteisiä tapaamisia ja retkiä tulisi järjestää enemmän. Nuorisolle naamiaisia tai tarinankerrontaa ja suvun historian selvittelyä kiinnostavalla tavalla. Lapsille voisi järjestää "jänniä" retkiä suvun jalanjäljissä Parikkalassa. Myös erilaiset kilpailut voisivat olla kivoja , esim. piirustuskilpailu, jossa "suunnittele suvulle oma lippu/vaakuna/tunnus" (AS).
- Koska suku asuu hajallaan, riittänee yksi tilaisuus vuodessa (PS).
- Sukulehden toimittamisen suhteen olisi syytä tunnustella maaperää kesätapahtumassa. Olisiko suvussa innokkaita jäseniä toimittamaan lehteä tarvittavaa materiaalia. Riittääkö kerran pari vuodessa jäsenille lähetettävä katsaus suvussa tapahtuneista elämän muutoksista ym kiinnostavista asioista?(PS)
- Internet-sivut eivät liene vielä tarpeellisia (PS).
- Internet-sivuilla tulisi olla tekstiä myös englannin ja ruotsin kielellä (AD).
- Valokuvakirja suvusta, jossa pieni teksti ja päivämäärät kuvien alla Pekka Saukkosesta (s 1794) lähtien 1945-luvulle (AMD).
- Sukututkimus on kannatettava ajatus, mutta se vaatii rahaa ja sen hankkiminen ei aina ole yksinkertaista sukuseuran puitteissa. Jäsenmaksuilla rahantarvetta sukututkimuksiin ei kateta.. Vapaaehtoisuuteen perustuva jäsenmaksu lienee paikallaan; pakollinen jäsenmaksu aihettaa jäsenkadon ("hallavuodet"). 50 mk/vuosi lienee kohtuullinen. Voitaisiin myös ajatella talous- tai perhekohtaista jäsenmaksua (HS).
- Sukututkimuksessa olisi tärkeintä päästä porautumaan suvun lähtöjuurille. Rönsyjen seuraaminen rajoitetusti ja sukutietojen liittämismahdollisuus myöhemmille sukututkijoille olisi otettava huomioon (MS).
- Internet-sivut ovat hyvät, jos ne pidetään ajan tasalla; niiden käyttö vaatii vastuuhenkilön. Lehden teko on kertaluonteista, mutta lehti on usean henkilön tavoitettavissa.(MS).
- Internet-sivut ovat kaksisuuntaisia, eli ilmoitus-, kysely- ja palautusmahdollisuudet omaavia. Ne eivät mene roskiin kuten lehdet nykyisen informaatiotulvan alla. Jos jollakin sukulaisella ei ole mahdollisuutta perhepiirissä käyttää PC-laitetta, niin toki kaikissa kunnallisissa kirjastoissa on ilmainen mahdollisuus lukea internet-sivuja (MS).
- Sn voisi nimittää sukututkimusten koordinoijan, jonka velvollisuuksiin kuuluisi yhteydenpito sukua tutkiviin henkilöihin ja tietojen välittäminen siitä kiinnostuneille (esim. internet-sivuilla). Turkulainen Seppo Karranto (kaukainen sukulaisemme) tutkii harrastuksenaan Saukkosten sukua. Hänellä on tietokoneellaan Genus 2.15 ohjelma, ja siinä 2800 sukulaisemme tiedot. Yhteydenpito Seppo Karrantoon ja hänen tietokantansa hyödyntäminen olisi sukuseurallemme edullista sukututkimusta (SMS).

>> Takaisin